Saturday 28 September 2013

Vintage Dutch Posters

A brief look at some vintage Dutch Posters in the "Secessionist" style:


1897 Vereeniging “Amsterdam Vooruit” Internationale Tentoonstelling 
( Amsterdam Forward International Exhibition )

1900-25 Agentschap van de Firma E.J.F.Van Dissel en Zonen Linnenfabikanten te Eindhoven 
( Agency Company E.J.F. Van Dissel and Sons Linen Manufacturing in Eindhoven )

1900-25 Algemeene Groninger

1900-25 De Centrale Volksbank 
( The Central People's Bank )

1900-25 De Gordel van Hippolyta 
( The Girdle of Hippolyta )

1900-25 De Roemer 
( Liquer De Roemer )

1900-25 Electra Patentolie van Molenberg and Dekker 
( Electra Patent Oil )

1900-25 Holland-Friesland via Enkhuizen

1900-25 J.H. de Bussy Stoomdrukkerij Mercuur 
( Steam Printing )

1900-25 L'Etranger  
( The Stranger )

1900-25 Lips 
( Lips Safes )

1900-25 Matthes' Honig, Matthes' Fruit  
( Matthes Honey and Fruit )

1900-25 Ned: Ver: Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs 
Beauty in Education and Teaching )

1900-25 Spoor's Mosterd 
( Spoor's Mustard )

1900-25 St. Cassianus

1900-25 Steunfonds voor Vacantiekolonies. Centrale Groep Bilthoven 
Support Fund for Vacation Colonies. Central Group Bilthoven )

1900-25 Tentoonstelling Kind Kunst School 
( Children's Art School Exhibition )

1900-25 Utrechtsche Volks Universiteit 
People's University of Utrecht )

1900-25 Volksuniversiteits Bibliotheek 
People's University Library )

1903 Groningen Tentoonstelling van Nijverheid and Kunstindustrie 
( Groningen Exhibition of Industry and Art Industry ) 

1903 t Koggeschip


1905-15 Adrianus van den Eelaart 
( Liquer Distillery )

1907 Internationale Tentoonstelling van Amsterdam 
( International Exhibition in Amsterdam, Machine Craft Works )

1908 Internationale Tentoonstelling voor het Koffiehuis 
( International Coffee House and Restaurant Exhibition )

1908 Lorenzo de Medici in Florence

1908 Opvoeding van het Kind 
( Education of the Child )

1909 Middenstands Tentoonstelling 
( Middenstands Exhibition )

1910 Marsyas of de Betooverde Bron 
( Marsyas or Enchanted Source )

1910 Tentoonstelling van het Werk der leden, in den Rotterdamschen Kunstkring 
Exhibition of the work of the members, in the Rotterdam Chen Kunstkring )

1911 Groote Bloemententoonstelling te Boskoop 
( Big Flower Exhibition in Boskoop )

1911 N.V. Maatschappij tot het Vervaardigen van Kwikafsluiters Rotterdam 
Society for the Production of Mercury Valves, Rotterdam )

( Norwegian language poster) 1911 Nederlandsk Forening for Haandwerk og Kunstindustri 
Dutch Association for Craftwork and Arts )

1912 Nationale Vaktentoonstelling van het Stukadoorsbedrijf 
National Trade Exhibition of Plastering Companies )

1912 Tentoonstelling Dordrecht en Omstreken 
Exhibition of Dordrecht and Surroundings )

1913 Entos 
( Exhibition of Ships Sails Work )

1913 Feest van Kleur en Klank 
Feast of Colour and Sound )

1913 Hulp voor Onbehuisden 
Help for the Homeless )

1913 Internationale Graphische Tentoonstelling 
( International Graphics Exhibition )

1913 Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 
( Women's Exhibition )

1913 Tentoonstelling Gouda 
( Gouda Exhibition )

1913 Tentoonstelling Huis and Tuin  
( House and Garden Exhibition )

1916 Sint Lucas 25ste Jaarlijksche Tentoonstelling 
( Saint Lucas Annual Exhibition )

1917 Eere Tentoonstelling Bosboom 1817-1917 
Glory Exhibition Bosboom 1817-1917 )

1917 Huisvlijt 
( Home Crafts )

1917 St. Franciscus Gebarenspel

1917-21 Malto Alcoholvrij 
( Malto Alcohol )

1918 H.J. Haverman 
( Honour Exhibition H.J. Haverman )

1918-19 Goethe's Faust

1919 Haagsche Winkelweek 
( Shop Week, The Hague )

1919 Regata 
( Exhibition of Advertising Graphics Works )

1919 Tentoonstelling Opvoeding v/d Jeugd 
( Youth Education Exhibition )

1919 Tentoonstelling van Aesthetisch Uitgevoerde Gebruiksvoorwerpen 
Exhibition of Performed Aesthetic Utensils? )

1921 Kunst zij ons Doel. Tentoonstelling in de Societeit "Vereeniging" 1821-1921 
Exhibition - Art is our Aim in Society )

1921 Openlucht Voorstellingen 
Outdoor Performances )

c1925 De Amsterdamsche Kunstkring Voor Allen 
The Amsterdam Art Society For All )